Duurzaamheid

Helmond Metalen ontwikkelt zich continu op het gebied van duurzaamheid, nu maar ook in de nabije toekomst. Wij hebben een aantal doelstellingen bepaald en zijn voortvarend gestart met de verwezenlijking daarvan.

 

Direct met de aanvang van de plannen om nieuwbouw te realiseren is duurzaamheid een belangrijk onderdeel geweest. Met een vooruitziende blik op de toekomst zijn veel belangrijke voorzieningen bewust meegenomen in de bouw. Tijdens de bouw van ons nieuwe bedrijfspand is rekening gehouden met de omgeving en nagedacht over het compenseren van de uitstoot van CO2.

Direct bij ingebruikname kunnen wij al de volgende resultaten noteren en hebben we een toekomst uitgezet met verdere projecten.

Helmond Metalen ontwikkelt zich continu op het gebied van duurzaamheid, nu maar ook in de nabije toekomst. Wij hebben een aantal doelstellingen bepaald en zijn voortvarend gestart met de verwezenlijking daarvan.

Direct met de aanvang van de plannen om nieuwbouw te realiseren is duurzaamheid een belangrijk onderdeel geweest. Met een vooruitziende blik op de toekomst zijn veel belangrijke voorzieningen bewust meegenomen in de bouw. Tijdens de bouw van ons nieuwe bedrijfspand is rekening gehouden met de omgeving en nagedacht over het compenseren van de uitstoot van CO2.

Direct bij ingebruikname kunnen wij al de volgende resultaten noteren en hebben we een toekomst uitgezet met verdere projecten.

Het toekomstplan van Helmond Metalen

2022
Nieuw bedrijfspand

In gebruik name van het nieuwe bedrijfspand op ons eigen terrein.
Met de installatie van 1600 zonnepanelen kunnen wij zelfvoorzienend werken met het oog op toekomstige opslag in accu’s. De CO2 reductie die we hiermee hebben is vastgelegd in documentatie.
Bijna het gehele machinepark is volledig elektrisch. Achter het bedrijfspand is een waterpartij aangelegd waar al onze hemelwaterafvoeren op aangesloten zijn. Deze watervoorraad wordt weer ingezet voor de sprinklerinstallatie op het werkterrein.

2023
Compensatie CO2

Om verder te voorzien in de compensatie van CO2 is er besloten te investeren in de natuur.
Direct naast het bedrijfspand wordt een aanzienlijk bospeerceel aangelegd in oorspronkelijke structuur ten behoeve van vastlegging CO2 compensatie voor de bedrijfsvoering.
Verder zal er een vervolg gegeven worden aan de investeringen in het elektrificeren van heftrucks en andere bedrijfsmiddelen. Aanschaf van accu pakket ten behoeve van het opslaan van de opbrengst aan stroom via de zonnepanelen. We hebben in 2023 al 10,969 kg CO2 en 1174 bomen bespaard d.m.v. onze batterij in combinatie met onze zonnepanelen. 

 

2023
nieuwe volledig elektrische bedrijfswagen
2024
Verder onderzoek

Onderzoek naar verdere CO2 compensatie middels bospercelen die in de omgeving liggen van ons bedrijf. Momenteel zijn we bezig met een Co2 prestatieladder te gaan behalen.

2024
Co2 prestatieladder
2025
-
2030
Innovaties

Voor de jaren 2025 – 2030 werken we hard aan innovaties en brengen we binnenkort een update via de website.

 

 

Contact

Heb je een vraag, dan kun je het contactformulier invullen of een mail sturen naar info@helmond-metalen.nl.

onze werf en kantoor zijn op de volgende dagen gesloten:


ZATERDAG 15 JUNI 2024